Odda Energi feirer 100 år

Velkommen

Distribusjonsnett:

 

  • Dette overføringsnettet har spenningsnivå 12 og 22 kV, og strekker seg ut over hele Odda kommune. Det har grensesnitt mot andre energiverk i kommunegrensene.
  • Alle mindre og mellomstore kunder, samt småkraftverk er tilknyttet dette overføringsnettet. Det inneholder en rekke mindre nettstasjoner, linjer og kabler. Fra distribusjonsnettet transformeres spenningen ned til lavspentnettet (230/400 V) som igjen leverer strøm til forbrukskundene.
  • Distribusjonsnettet til Odda Energi inneholder ca 215 km med linjer og kabler.

Regionalsnett:

 

  • Regionalnettet har i Odda spenningsnivå 66 kV og inneholder linjer, kabler, spoler og transformatorer. Det har en geografisk utstrekning mellom Odda sentrum, Tyssedal og Skjeggedal, og inneholder 6 store koblingsstasjoner. Nettet overfører og fordeler energi til Odda Energis kunder. I tillegg er noen av Statkrafts kraftverk tilknyttet dette nettet, og effekten fra disse fordeles mot forbrukerne eller mot sentralnettet via to stk sentralnettstransformatorer.
  • Lengde på kabler og linjer i Odda Energis Regionalnett er ca 55 km.
  • De to store fabrikkene i Odda, Boliden og Tizir,  er direkte tilknyttet Regionalnettet. Alle andre kunder er tilknyttet distribusjonsnettet.

Sentralnett:

 

  • Sentralnettet er den delen av overføringsnettet som overfører elektrisk energi over store avstander. Dette er et landsomfattende nett, som også har forbindelser til utlandet. Det er Statnett som har systemansvaret for nettet og som eier en stor del av det.
  • Odda Energi eier i dag en sentralnettskomponent. Dette er en 180 MVA transformator som er plassert i Skjeggedal. Denne transformerer spenningen fra Statnett sitt sentralnett på 300 kV ned til Odda Energis regionalnett på 66 kV.
  • I tillegg er det en sentralnetts transformator i Tyssedal, som også forbinder Sentralnettet til Odda Energis Regionalnett.
  • Verdi/investering cva. 32 MNOK 2014/2015.

Her er Odda Energi AS

Skjeggedal

Åsen koblingsstasjon

 

Koblingsstasjon i regionalnett som inneholder 66 kV- og 22 kV koblingsanlegg med tilhørende kontrollanlegg.

Bygget stod klart for drift sommeren 2015.

Mågeli kraftstasjon (Statkraft)

 

Koblingsstasjon i regionalnett som inneholder 66 kV- og 22 kV koblingsanlegg med tilhørende kontrollanlegg.

Nettanleggene til Odda Energi er plassert i samme stasjon som Mågeli kraftstasjon tilhørende Statkraft.

Bygget stod klart for drift i 1956.

Tyssedal

Sengjanes trafo- og koblingsstasjon

 

Koblingsstasjon i regional- og distribusjonsnett som inneholder 66 kV- og 12 kV koblingsanlegg med tilhørende kontrollanlegg. Stasjonen inneholder også 4 stk trafoer som forsyner distribusjonsnettet i Tyssedal.

Bygget stod klart for drift i 1967.

Stanavegen trafo- og koblingsstasjon

 

Koblingsstasjon i regional- og distribusjonsnett som inneholder 66 kV- og 22 kV koblingsanlegg med tilhørende kontrollanlegg. I tillegg er det plassert 2 stk trafoer i stasjonen som forsyner distribusjonsnettet i Tyssedal og på vest- og østside av Sørfjorden.

Bygget ble etablert i 1986.

Odda

Kontorbygg Nyland

 

Odda Energis kontor- og montasjeavdeling.

Inneholder også kontorer for Hardanger Nett.

Bygget ble etablert  i 1987  og sist modernisert i 2011.

 

Odda trafo- og koblingsstasjon

 

Koblingsstasjon i regional- og distribusjonsnett som inneholder 66 kV-, 22 kV og 12 kV koblingsanlegg med tilhørende kontrollanlegg. Stasjonen inneholder også 2 stk trafoer som forsyner distribusjonsnettet i Odda sentrum og Odda dalen med linjer til Røldal, Vintertun og Reinsnos.

Bygget er det eldste tilhørende Odda Energi, og ble oppført samtid med utbyggingen av Odda Smelteverk i perioden 1906-1908.

Røldal

Montørstasjon Røldal

 

Inneholder kontor og verksted, samt garasjeanlegg som i dag er utleid til Odda kommune ved Odda Brannvesen.

Samfunnsregnskap for 2015:

 

Verdiskapingen i Odda Energi tilbakeføres til samfunnet som lønn til ansatte, renter til långivere, samt skatter og avgifter til stat og kommune.

 

 

Verdiskaping lokalt – 2015 – 32,5 MNOK

 

                                    Beløp MNOK

 

Lønn ansatte                              16,8

Skatt ansatte                                5,7

Skatt selskap                               3,3

Arbeidsgiveravgift                      2,0

Renter til långiver                       7,2

 

Odda Energis samlede investeringer i 2015 var på netto på 41,5 MNOK.

Samfunnsregnskap for 2014:

 

Verdiskapingen i Odda Energi tilbakeføres til samfunnet som lønn til ansatte, renter til långivere, samt skatter og avgifter til stat og kommune.

 

 

Verdiskapning lokalt – 2014 – 30,9 MNOK

 

                                    Beløp MNOK

 

Lønn ansatte                              16,0

Skatt ansatte                                5,7

Skatt selskap                               3,3

Arbeidsgiveravgift                      2,0

Renter til långiver                       7,2

 

Odda Energis samlede investeringer i 2014 var på 91,6 MNOK.

I årene 2015 – 2019 er deprognoserte brutto investeringene og reinvesteringene totalt i størrelsesorden 160 MNOK.

 

Kraftomsetning

 

De fleste av selskapets kunder er innenfor Odda kommune, vi har ca. 80% markedsandel i kommunen.  I tillegg har vi salg av kraft til enkelte andre områder utenfor, men Odda Energi er ikke landsdekkende kraftleverandør.

For å klare å møte utfordringene som vil komme i fremtiden med hensyn til konkurranse fra større aktører i Norge og også i Norden, har vi startet samarbeid med andre energiverk for å se mulighetene for videreutvikling og bedre utnyttelse av IT-systemer og kompetanse i selskapene.

Hvem? Hva? Når?

 

16 – 0. Hvem scoret da Odda slo Halsnøy ned i støvlene i september 1964?  Når fikk Odda pol? Og fiber i Eidesåsen? Er det sant at Odda fikk strøm fra tankskip? Og når flyttet fru Hjørnevik inn i aldersblokka på Eide,– og når ble melkeflaskene i Odda brune? Og hvorfor?

 

 

Denne digitale tidslinja kan gi svar på ting du aldri har lurt på. Men dette er på ingen måte en komplett Oddahistorie.

Her trekkes ikke de lange linjer.

Dette er en samling stor og små hendelser i lokalsamfunnet gjennom hundre år – det meste hentet fra lokale og regionale nyhetsmedier. En flik av vår felles hukommelse, samlet på en helt ny måte. Det var hverdagene, slik vi kanskje husket dem. Eller har glemt?

 

 

Odda Energis historie er også Oddas historie. Gjennom hundre år har kraftselskapet vært en sentral medspiller i utviklingen av det moderne Odda.

Hundreårsjubilanten Odda Energi ønsker med dette å minne oss om mye av det som har skjedd i Odda gjennom de hundre årene – digitalisert på verdensveven – så også tusener av utflyttede oddinger kan ha glede av den.

 

 

Alt er ikke med. En dom i en rettssak kan være omtalt, uten at vi nødvendigvis har fanget opp den endelige avgjørelsen i en eventuell ny rettsinstans.

Mange vil kanskje også savne sin «greie». Hvis ingen savner noe, har vi gjort noe galt.

Dette er kort og godt et skråblikk på Oddas historie, fragmenter av en stor og fargerik historie – ei digital minnebok.

 

Kilder (skriftlige)

 

Nyhetsmedier:

 

Odda Tidende

Hardanger Arbeiderblad

Odda Nyhetsblad

Hardanger Folkeblad.

Hardanger.

Haugesunds Avis.

Bergens Tidende

Bergens Arbeiderblad.

Dagbladet.

NRK

 

 

Bøker:

 

”Smeltedigelen” – en industrisaga. (Odda Smelteverk)

”Krafttak i 100 år” (AS Tyssefaldene) Jan Gravdal/Vidar Våde

”Nitriden i Tyssedal – Arbeid og liv i eit lite industrisamfunn” (Hardanger Folkemuseum).

”Dei finaste band” (Odda Industristadmuseum).

«Den klareste flammen i ildens by» (Svein Yngve Madssen).

«Indre Hardanger 1940 – 1945» (Sondov S Rabbe, Asbjørn Andersen, Johannes H Sekse).

«Kvit terror»  (Jan Gravdal/Kai-Inge Melkeraaen)

 

 

Andre skriftlige kilder:

 

”..og det ble lys” (Odda Energi AS 90 år)

Årsberetninger Odda Energi.

 

 

Digitale kilder:

 

Store norske leksikon snl.no

Norges vassdrags- og energidirektorat nve.no

Regjeringen   regjeringen.no

 

 

Andre:

 

Odda kommune

 

oe100.no

 

Ansvarlig utgiver: Odda Energi AS

Redaktør: Kai-Inge Melkeraaen

Design og Web: Odda Trykk & Reklame

 

Alle bilder er opphavsrettslig beskyttet. Viderebruk er ikke tillatt uten avtale.

Alle bilder er opphavsrettslig beskyttet.

Viderebruk er ikke tillatt uten avtale.

©2016 oe100.no   oddatrykk.no